• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lidmaatschap

Lidmaatschap

E-mailadres Afdrukken PDF

Het lidmaatschap van t.v. Duysel biedt u op de eerste plaats de mogelijkheid om gedurende het seizoen gebruik te maken van de tennisbanen voor vrij tennis en uiteraard staan alle aanwezige faciliteiten u ter beschikking. Het lidmaatschap biedt u de mogelijkheid om tennistraining te volgen zowel in de zomermaanden als in de wintermaanden. Verder worden er het gehele jaar door activiteiten georganiseerd waaraan u als lid kunt deelnemen.

Contributietarieven
De contributietarieven worden éénmaal per jaar door de Algemene Ledenvergadering,
welke eind februari wordt gehouden, vastgesteld.

Voor het tennisseizoen 2022 gelden de volgende contributietarieven:

Senioren
1e lid uit een gezin € 105,-
2e en volgende lid uit een gezin € 100,-
seniorlid 18 t/m 23 jaar € 60,-
Junioren
juniorlid t/m 14 jr (peildatum 1 dec.) € 30,-
juniorlid van 15 t/m 17 jr € 45,-
Diversen
bijdrage bardienst € 15,- * (per seniorlid)
In 2022 wordt geen bardienst bijdrage in rekening gebracht
competitiebijdrage € 36,-
gezinsmaximum € 290,-
inschrijfgeld (éénmalig entreegeld) € 10,- (p.p.)
rustend lidmaatschap € 15,-* (excl. bijdrage bardienst)

* De bijdrage bardienst is een vaste bijdrage die jaarlijks door alle volwassen leden wordt betaald en kan worden “terugverdiend” door zelf ook bardienst te doen. De vergoeding per keer is enigszins afhankelijk van de lengte van de dienst. Degene die bardienst heeft gehad vult zijn/haar naam in op de lijst die achter de bar hangt en krijgt dan enige tijd later de vergoeding op de bankrekening gestort. Om dat alles in onze vereniging verder door vrijwilligers wordt gedaan, kunnen de consumptieprijzen op deze manier laag gehouden worden. Iedereen is vrij om wel of geen dienst te doen, maar degenen die het niet kunnen of willen betalen dus wat extra.

*Het 'Rustend lidmaatschap' is bedoeld voor leden die om medische redenen, dan wel verblijf in het buitenland tijdelijk geen gebruik kunnen maken van hun actieve lidmaatschap. Het 'Rustend lidmaatschap' is voor een periode van één verenigingsjaar van toepassing en is inclusief bijdrag bardienst. In uitzonder-lijke gevallen kan het 'Rustend lidmaatschap' met nogmaals een periode van één verenigingsjaar worden verlengd. Na één jaar zal het 'Rustend lidmaatschap' automatisch weer worden omgezet naar het oorspronkelijke actieve lidmaatschap. Het 'Rustend lidmaatschap' dient bij de ledenadministratie vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar te worden aangevraagd. Ook een verzoek voor een eventuele verlenging dient vóór 31 december te worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

Adreswijziging doorgeven
Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de secretaris te worden doorgegeven.

Lidmaatschap opzeggen
Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit schriftelijk te doen vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar en wel bij de secretaris van de vereniging. Te late opzeggingen veroorzaken voor de vereniging administartieve rompslomp en vooral veel extra kosten. Derhalve zal het bestuur opzeggingen ná 31 december van het lopende verenigingsjaar niet accepteren en zal de contributienota voor het volgende seizoen niet achterwege blijven.

Lid worden?
Maak een print van het inschrijfformulier, vul het in, en stuur het op naar het secretariaat. Bij het secretariaat kunt u ook terecht voor andere vragen betreft uw lidmaatschap.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Secretariaat
Monique Senders
Lange Akkers 46 
5525 CB Duizel
tel: (0497) 516432
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op dinsdag 21 juni 2022 04:29