• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

KNLTB Districtscompetitie - Voorjaar 2014 - senioren

E-mailadres Afdrukken PDF

05-12-2013: Update m.b.t. invoering nieuwe (spel)regels

Medio oktober 2013 is informatie over de inschrijving voor de KNLTB
Voorjaarscompetitie naar de verenigingscompetitieleiders gestuurd. In dit
bericht werd ook verwezen naar voorgestelde
competitie-reglementswijzigingen voor 2014 voor de Ledenraadsvergadering
van 19 december (agendapunt 14).

In de afgelopen weken is gebleken dat over de wijziging betreffende het
'beslissend punt systeem' / de 'no-ad scoring' veel vragen zijn gerezen
bij onze leden. Daarom is besloten om de invoering van deze
spelregelwijziging uit te stellen.

In 2014 zal door middel van een uitvoerige communicatiecampagne
toelichting worden gegeven bij de achtergrond en noodzaak van de invoering
van 'no-ad scoring' en eventuele verdere wijzigingen in de competitie
uitvoering per 2015.


Nieuwe (spel)regels voor de voorjaarscompetitie 2014

Onder voorbehoud van goedkeuring van de Ledenraad op 
19 december 2013 zijn onderstaande reglementswijzigingen met
in
gang van de Voorjaarscompetitie 2014 van kracht.


Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen op basis van verschillende
waarnemingen over de lengte van de partijen en vooral de
lengte van de
competitiedagen. De maatregelen genoemd 
onder 1 en 2 komen tegemoet
aan de wens om kortere wedstrijdda
gen te hebben met als bijkomend
voordeel dat men beter in staat is de lengte van de partijen en wedstrijden 
in te schatten en te plannen.

In internationale professionele toernooien (jeugd en senioren; ITF, ATP, World Tour en Challenger
toernooien, WTA etc.) worden op een enkele uitzondering na (bijvoorbeeld Davis Cup) dubbels
(DD, HD en GD) ook al gespeeld conform beslissend punt systeem/no ad scoring en beslissende
wedstrijdtiebreak (10) en staat dit in betreffende reglementen. Ook in competities in ons omliggende
landen is dit veelal gemeengoed in de dubbels. De maatregel genoemd onder 3 is genomen omdat
de actuele rating een veel beter en vooral actueler beeld van de sterkte van een speler geeft dan de
speelsterkte zoals vermeld op de ledenpas. Toepassing van dit systeem leidt tot betere en actuele
opstellingen naar sterkte en dus
aantrekkelijkere en evenwichtigere enkelpartijen in de competitie.
1. Beslissend Punt Systeem/No ad-scoring in dubbels 
In ALLE dubbelspelen in ALLE KNLTB competities ingaande vanaf de start van de voorjaars-
competities 2014 wordt bij de stand
40-40 het ‘beslissend punt systeem’/’no ad-scoring’ ingevoerd.
In bijlage IV van de Tennisspelregels staat hoe dit wordt ge
speeld namelijk: De ontvangers kiezen
om de service van de rechter- of van de linkerkant van hun speelhelft te ontvangen. De
spelers van het
ontvangende team mogen daarbij niet van plaats wisselen. Het team dat het beslissend punt wint,
wint het
spel (de game!). In een gemengd dubbelspel moet de speler van hetzelfde geslacht als de
serveerder het beslissend punt ont
vangen.

2. Beslissende wedstrijdtiebreak (10-pt) als derde set in dubbels
In ALLE dubbelspelen in ALLE KNLTB competities wordt vanaf de start van de voorjaarscompetities
2014 de beslissende wed
strijdtiebreak (wie het eerst 10 punten behaalt met 2 punten verschil) als derde
set gespeeld bij een gelijke stand in sets. De
beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten met 2 punten
verschil) komt daarmee dus in de plaats van de beslissende 3e set. De
volgorde van serveren of ontvangen
binnen een team mag bij de aanvang van deze beslissende wedstrijd tiebreak worden ver
anderd, zoals in
het begin van elke set.
NB 1 In de gemengde landelijke voorjaarscompetitie worden al jaren de gemengd dubbelspelen volgens
dit systeem gespeeld.

3. Spelers inzetten bij enkels op basis van rating i.p.v. speelsterkte
In ALLE enkelspelen in ALLE KNLTB competities ingaande vanaf de start van de voorjaarscompetities
2014 worden spe
lers/speelsters indien van toepassing in volgorde van oplopende actuele rating opgesteld
i.p.v. oplopende speelsterkteaandui
ding. Voor de Eredivisie Gemengd (landelijk) geldt dit niet, omdat daar
al op basis van de internationale ranking wordt opge
steld.
 

Speeldata voorjaar 2014

Speeldagen Inhaaldagen
week 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       18 22 23 24
maandag
7-4 14-4 21-4 5-5 12-5 19-5 26-5 4-5 29-5 2-6 10-6
dinsdag
8-4 15-4 22-4 6-5 13-5 20-5 27-5  4-5 29-5 3-6
woensdag
9-4 16-4 23-4 7-5 14-5 21-5 28-5 4-5 29-5 4-6
donderdag 3-4 10-4 17-4 24-4 8-5 15-5 22-5 4-5 29-5 5-6
vrijdag
11-4 18-4 25-4 9-5 16-5 23-5 30-5 4-5 29-5 6-6
zaterdag 5-4 12-4 19-4 10-5 17-5 24-5 31-5 4-5 29-5 7-6
zondag 6-4 13-4 21-4* 5-5 11-5 18-5 25-5 1-6 4-5 29-5 9-6*

* 21 april valt op een maandag (=2e paasdag) en wordt gezien als zondag van week 16

* 9 juni valt op een maandag (=2e pinksterdag) en wordt gezien als zondag van week 23

 

Competitie aanbod voorjaar 2014:

Zaterdagmiddag
Mix 17+ 5 partijen (DE, HE, DD, HD, Mix)
Mix 35+ 5 partijen (DE, HE, DD, HD, Mix)
Mix dubbel 35+ 4 partijen (DD, HD, 2x Mix)
Heren 17+ 6 partijen (4x HE, 2x HD)
Heren 35+ 6 partijen (4x HE, 2x HD)
Heren dubbel 35+ 4 partijen (4x HD)
Heren 35+ * 5 partijen (2x HE, 3x HD)
Dames 17+ * 5 partijen (2x DE, 3x DD)
Zondagmiddag
Mix 17+ 5 partijen (DE, HE, DD, HD, Mix)
Heren 17+ 6 partijen (4x HE, 2x HD)
Maandagmiddag
Heren dubbel 55+ 4 partijen (4x HD)
Dinsdagmorgen
Dames 17+ * 5 partijen (2x DE, 3x DD)
Dames dubbel 17+ 4 partijen (4x DD)
Dames dubbel 35+ 4 partijen (4x DD)
Dames dubbel 55+ 4 partijen (4x DD)
Dinsdagmiddag
Dames dubbel 17+ 4 partijen (4x DD)
Donderdagmorgen
Dames 17+ 6 partijen (4x DE, 2x DD)
Dames 35+ * 5 partijen (2x DE, 3x DD)
Dames dubbel 17+ 4 partijen (4x DD)
Donderdagmiddag
Dames 17+ * 5 partijen (2x DE, 3x DD)
Dames dubbel 17+ 4 partijen (4x DD)
Donderdagavond
Mix 17+ 4 partijen (DD, HD, 2x Mix)
Dames dubbel 17+ 4 partijen (4x DD)
Vrijdagmiddag
Mix 55+ 4 partijen (DD, HD, 2x Mix)
Heren dubbel 55+ 4 partijen (4x HD)
Vrijdagavond
Mix 35+ 4 partijen (DD, HD, 2x Mix)
Heren dubbel 35+ 4 partijen (4x HD)
Dames dubbel 35+ 4 partijen (4x DD)